Opatský mlýn – vodní mlýny

Pranostika :

  • Mlynář a šenkýř se lidem nikdy nezavděčí. (estonské přísloví)
  • Suchý duben zastavuje mlýny. (německá pranostika)

Opis ze školní kroniky obce Hostákova

Hostákov, samostatná politická i školní obec, 1 hodinu cesty od své farní obce Vladislav, vzdálená na západní straně, leží na návrší 449,162 m.n.m., zaujímá v roce 1870 30 domů, 240 obyvatel, z nichž jsou tři dvořáci, 3 láníci, 7 pololáníků a ostatní domkaři, obdělávají 1472 jister a 425 sáhů pozemků.

Podle osady této hned od počátku XV. věkupsala se rytířská rodina Hostákovských z Arklebic, která zde mnoho statků neměla, ale za to velké množství ve vůkolí. Roku 1556 byl tu vrchnostenský dvůr poplužní, teď tu mají mlýn „opatský“ nazývaný. Osady na třebíčském panství patřívaly původně moravským panovníkům, od začátku XII.století klášteru „Na nebevzetí P.Marie“ v Třebíči okolo roku 1109 založenému.

Použito přímo ze stránek viz.odkaz v názvu

Odkaz na databázi vodních mlýnů

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *