Koně

Stupně obtížnosti v parkuru

V parkuru existuje několik stupňů obtížnosti od nejlehčího ZZ po nejtěžší T***. Každý stupeň má danou výšku překážek, přes které kůň skáče, určená je i maximální délka a počet skoků a kombinací, předepsané je i tempo. V tomto stupni může být překážka nanejvýš o 10 cm vyšší než je požadovaná výška stupně obtížnosti. Velmi často se v parkuru přistupuje k rozeskakování – pokud víc soutěžních dvojic dokončí parkur bez chyby (a podle propozic soutěže nerozhoduje čas), tyto dvojice se zúčastní ještě jednoho parkuru, který je většinou kratší a o něco obtížnější. Parkurové skákání je také součástí military (všestrannosti).


označení                                             popis                                     výška v cm
ZZ                                                       malé                                       80
ZM                                                      základní malé                         90
Z                                                         základní                                 100
ZL                                                       základní lehké                        110
L*                                                        lehké                                       115
L**                                                      lehké                                       120
S*                                                      střední                                     125
S**                                                     střední                                     130
ST*                                                    středně těžké                           135
ST**                                                  středně těžké                            140
T*                                                      těžké                                         145
T**                                                     velmi těžké                               150
T***                                                   velmi těžké                                 155
 

Penalizace


Skokové soutěže jsou zpravidla rozhodovány podle dvou stupnic a to podle stupnice A a podle stupnice C.
Prohřešek                                  trestné body – stupnice A trestné sekundy – stupnice C
1. neposlušnost                        4                                             žádné
2. neposlušnost                        4                                             žádné
3. neposlušnost                        vyloučení 
shození překážky                     4 
skok mimo pořadí                     vyloučení 
pád koně, jezdce či obou         vyloučení                              vyloučení
překročení stanoveného času  1 za každou čtvrtou započatou sekundu čas není stanoven
překročení přípustného času    vyloučení 120/180/vyloučení

Odkaz na skoková pravidla ČJF v pdf souboru : SKOKOVÁ PRAVIDLA 2019